سنگ ها بر اساس ماه های میلادی

تقسیم بندی سنگ ها بر اساس ماه های میلادی:

1- ژانویه : لهل یل نارسنگ ، زمرد سبز روشن ، کوارتز سرخ

2- فوریه : آمیتیست ، یشم خطایی ، اونیکس یل سنگ سلیمان ، ماه سنگ

3- مارس : زمرد کبود یا بریل سبز آبی ، یشم خطایی ، یشم ،بلور سنگ

4- آوریل : الماس ، عقیق یشم ، کوارتز ، یاقوت سفید

5 - می : زمرد سبز روشن ، یاقوت کبود ، عقیق ، عقیق سبز ، بریل

6- ژوئن : مروارید ، ماه سنگ ، الکساندریت ، عقیق یشم

7- ژولای : یاقوت ، عقیق قرمز

8- آگوس : زبرجد سبز ، عقیق راه راه ، الماس ، یاقوت کبود ، یشم

9- سپتامبر : یاقوت کبود ، عقیق ، ماه سنگ ، لاجورد ، الماس

10- اکتبر : عقیق یشم ، تورمالین صورتی ،ژاسب ، بریل سبزآبی

11- نوامبر : زبرجد ، کوارتز دودی ،سیترین ، مروارید

 

12- دسامبر : فیروزه ، زبرجد آبی ، لاجورد،سنگ سلیمان ، یاقوت

/ 0 نظر / 32 بازدید